LTT

De Life Task Tests is ontworpen als een praktisch hulpmiddel om te meten hoe reddingswerkers, bijvoorbeeld politiemensen, omgaan met levenstaken.

De laatste versie van deze test is uitgebracht in 2020.

U kunt de LTT volledig geautomatiseerd afnemen. In het ITR system kunt U de testhandleiding raadplegen.

Waarom een test om de effectiviteit van levenstaken te meten?

Bij zowel preventieve als curatieve geestelijke gezondheidsondersteuning is het belangrijk om de effectiviteit bij levenstaken te vergroten, omdat het werkt als een buffer voor de tegenslag van reddingswerk. Bovendien geeft het reddingswerkers de controle over hun persoonlijke leven, maakt het zelfmanagement sterker, en geeft het gevoelens van vertrouwen en positieve energie.

Hoe is de test opgebouwd?

De items liggen dicht bij de dagelijkse klinische praktijk. Het voegt waardevolle informatie toe aan de veelgebruikte vragenlijsten over psychische klachten. De test kan ook inzicht geven in welke domeinen van levenstaken goed functioneren en welke aandacht nodig hebben om de effectiviteit te verbeteren.

De gemeten testschalen zijn de volgende:

Sociaal leven

Verschillende onderzoeken tonen aan dat een ondersteunende omgeving kan dienen als een beschermende buffer. Sociale steun van vrienden matigt de negatieve effecten in het leven (Bandura, 2001) en wordt verondersteld positief geassocieerd te zijn met tevredenheid, productiviteit en negatief met burn-out (Baruch-Feldman et al. 2002). Stetz et al. (2006) toonde het belang aan van sociale ondersteuning in eenheden van de militaire politie, waar werd aangenomen dat sociale ondersteuning het effect van spanning in een relatie matigt. Ondersteuning van supervisors in het bijzonder houdt verband met tevredenheid en productiviteit, maar niet met burn-out, terwijl gezinsondersteuning verband houdt met werkstress (d.w.z. burn-out) en minder met productiviteit (Evans et al.2013). Yasien et al. (2016), Chae en Boyle (2013) tonen het belang aan van gemeenschapszin en binding met anderen, wat psychische problemen vermindert.

Behoud van de geestelijke gezondheid

Zelfeffectiviteit lijkt een cruciale rol te spelen bij het herstel van posttraumatische stress) en in de impact van verlies van middelen (Benight, 2002; Bandura, 2001). Cicognani et al. (2009) bestudeerde hulpverleners en ontdekte dat een gemeenschapsgevoel positief verband houdt met overtuigingen van werkzaamheid en actieve copingstrategieën. Heinrichs et al. (2005) concluderen dat brandweermannen meer PTSS en vijandigheidsgevoelens ontwikkelen als ze laag scoren op zelfeffectiviteit. Self-efficacy buffert de impact van ervaren stressvolle ontmoetingen op de professionele kwaliteit van leven (Prati, 2010; Regehr et al. 2003; Robyn et al. 2011). Shepherd en Wild (2014) ontdekten bij ambulancepersoneel dat verbeterde coping geassocieerd was met het maken van positievere beoordelingen en een grotere mate van objectiviteit tijdens deze call-outs. Sonnentag en Grant (2012) laten ook zien dat ervaren competentie en reflectie positieve werkreflectie bevorderen na werktijd.

Huishouden en financiën

De praktische organisatie van huishoudelijke taken en financiën is een belangrijke levensopgave die door lange uren en onregelmatige diensten gemakkelijk onder druk kan komen te staan. Elbogen et al. (2012) vond de volgende beschermende factoren bij een groep veteranen: betaald werk, zelfzorg en stabiele financiële situatie. Bovendien hadden respondenten met psychische problemen meer financiële en werkproblemen dan deelnemers zonder die psychische problemen. In een studie van Bailey, Woodiel, Turner en Young (1998) naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg is financiële stress verantwoordelijk voor 30% van de variantie van persoonlijk en werkgeluk.

Betekenis geven

Onderzoek naar de rol van betekenis bij behandeling staat nog in de kinderschoenen (Cheavens et al. 2006). Hoe belangrijker de rol van reddingswerkers in een missie of opdracht, hoe beter ze de stress aankunnen (Schok et al., 2008). De professionele rol van betekenis zijn in levensreddend en welzijn is een belangrijke beschermende factor (Abelsson, 2018). Allen et al. (2011) vond een hogere veerkracht voorspelt minder wantrouwen in anderen en de wereld en meer persoonlijke groei. Betekenis geven als reactie op nadelige en stressvolle gebeurtenissen fungeert als een beschermende buffer en bevordert het herstel.

Positiviteit behouden

Sonnentag en Grant (2012) ontdekten dat positieve werkreflectie geassocieerd was met een hoger ervaren competentie en voorspelde een positief effect thuis. Het vermogen om mentaal los te komen van werk wordt ook geassocieerd met verbeterde affectieve toestanden thuis (Oginska-Bullik & Zadwarna-Cieslak, 2018). Bovendien houdt het zich bezig met positieve activiteiten als buffer tegen negatieve gevoelens en overtuigingen over zelfeffectiviteit (Caprara & Steca, 2005). Anderen helpen is een succeservaring die het gevoel van competentie kan versterken (Grant & Campbell, 2007; Penner et al., 2005). Positiviteit behouden is een aspect van veerkrachtige mensen, ze ervaren een mix van negatieve en positieve emoties, zonder dat ze door negatieve emoties worden overweldigd (Fredrickson, 2009, Calhoun & Tedeschi 2006). Een studie onder reddingswerkers (Yasien et. Al, 2016) laat vooral zien dat religie, gemeenschapsgevoel en het gevoel anderen te helpen gerelateerd is aan minder psychologische nood.

Het vermogen om positief te blijven op het werk lijkt een belangrijke dimensie in de levenstaken van reddingswerkers.

Wat kunt U doen met de testresultaten?

Een testspecifieke training is verkrijgbaar bij Heilwine Bakker van Balans & Impuls. Deze training helpt u de schaalscores en de mogelijke interventies voor uw kandidaat te begrijpen. We raden U sterk aan deze training te volgen.

Auteursrechten

De test is het copyright van Heilwine Bakker, Balans en Impuls.

Test Dimensions heeft het exclusieve recht om deze test in haar portfolio te mogen voeren. Tevens mogen wij deze test in licentie aan uw organisatie verstrekken.

Wilt U meer informatie over deze test lezen?

Dit (engelstalige) PDF-artikel van het International Journal of Emergency Services is op verzoek van de auteursrechthebbende verkrijgbaar.

Quintesse journal (vereist abonnement) Levenstaken, een nuttig concept voor de bedrijfsarts