EPPS

De EPPS of Edwards Personal Preference Schedule is een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de theoriën van H.A. Murray. De normen van de test zijn gevalideerd in 2008. De test is voorzien van een uitgebreide auteursrapportage.

De EPPS is hét alternatief voor een big 5 vragenlijst. De EPPS meet een breder spectrum van trekken en is meer gericht op de motivatie en de doelen van het individu. Een big 5 lijst meet slechts vijf hoofddimensies van persoonlijkheid (neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid), die vooral beschrijvend zijn en weinig verklaren over het waarom van het gedrag. Bovendien is de EPPS minder gevoelig voor sociaal wenselijke antwoorden en culturele verschillen, omdat het geen normatieve oordelen inhoudt over de wenselijkheid van de behoeften.

U kunt de EPPS volledig geautomatiseerd afnemen, maar U kunt de test ook op papier afnemen. In het ITR system vindt U naast de testhandleiding tevens een downloadbaar testboekje voor het afnemen van de test op papier. U kunt deze testboekjes zelf afdrukken. Bestellen en wachten hoeft dus niet meer.

De test bestaat uit 225 paren beweringen, waarbij alle paren zó zijn gecombineerd dat de kandidaat een keuze moet maken tussen sociaal wenselijke antwoorden. Deze antwoorden zijn zo ontworpen dat de relatie met de schalen waarop deze scoren niet voor de hand liggend is. Hierdoor is deze vragenlijst minder gevoelig voor sociale wenselijkheid dan de meeste andere persoonlijkheidsvragenlijsten. Kenmerkend voor de EPPS is de systematische paarsgewijze onderlinge combinatie van de 15 schalen in de items. Hiervoor gebruikt Edwards 14×15 dyaden. Dit brengt het totaal op 210 items, de overige 15 items zijn gebruikt om enkele van de items nogmaals aan te bieden met het doel om een consistentiescore te berekenen.

De EPPS is vergrijkbaar in twee varianten, een standaard versie met een Seksualiteitsschaal en een meer cultuur neutrale versie zonder deze schaal.

De EPPS meet de volgende 15 schalen.

 1. Prestatie (pre)
 2. Respect (res)
 3. Ordening (ord)
 4. Zelfvertoon (zel)
 5. Autonomie (aut)
 6. Vriendschap (vri)
 7. Inleving (inl)
 8. Steun zoeken (ste)
 9. Dominantie (dom)
 10. Zelfverwijt (zelf)
 11. Zorgzaamheid (zor)
 12. Variatie (var)
 13. Volharding (vol)
 14. Seksualiteit (sek)
 15. Agressie (agr)

Naast deze schalen wordt de mogelijkheid gegeven de eerder genoemde consistentiescore te berekenen.

In de GEPPS (internationaal bekend als EPPS-S) zijn alle items die aan de sexualiteitsschaal refereren verwijderd. De schaal wordt bij deze test variant niet berekend. Tevens heeft deze variant geen normen voor de Consistentie score.

Een voorbeeld van een item uit de EPPS is :

Welke van de twee beweringen is het meest op U van toepassing?

A. Ik doe graag mee met nieuwe mode en rages.
B. Ik heb graag kritiek op iemand in het openbaar als ik vind dat hij of zij dat verdient.

De test levert twee rapportages op, een standaard rapport met een score overzicht, en een auteursrapportage. Bekijk hier een voorbeeld van de auteursrapportage in PDF formaat.

De items van de EPPS zijn in 2005 herzien. De GEPPS is in 2006 met gevalideerde normen op de markt gebracht. In 2007 zijn alle testmaterialen uitgebreid gecontroleerd. In 2019 is de laatste revisie van de testmaterialen uitgevoerd.

Auteurs en rechthebbende van deze test

– Dr. A.S.H. Tjoa, Auspicious HRM-Consult, Oegstgeest voor de Nederlandse vertaling

– De Allen L Edwards Living Trust, rechthebbende van de EPPS.

Test Dimensions heeft het exclusieve recht om deze test in haar portfolio te mogen voeren in alle Europese talen. Tevens mogen wij deze test in licentie aan uw organisatie verstrekken.