Nieuwe instrumenten

De onderstaande instrumenten zijn nieuw in ons portfolio. We zijn nog druk bezig met de ontwikkeling maar willen U natuurlijk graag de mogelijkheid bieden om deze te gebruiken. Hiermee ondersteunt U de ontwikkeling van deze nieuwe en innovatieve instrumenten. Let wel dat het experimentele instrumenten betreft met cut off normen waarbij de testen in de toekomst nog volledig kunnen wijzigen of uit de portfolio worden gehaald.

Series I – Intelligentietesten

De Series I bestaat uit een aantal klassieke testen en een aantal innovatieve instrumenten. De instrumenten zijn zo opgebouwd dat een gemiddelde afnametijd van 10 minuten per subtest realistisch is.

Klassiek in deze serie zijn de cijferreeksen en woordanalogieën testen. Dit zijn bekende concepten. Deze testen zijn geconstrueerd in lijn met de bestaande concepten. Bij de cijferreeksen test loopt een timer mee hoe lang de kandidaat over de test doet. Deze test heeft 20 items met 5 keuzes. Bij de woordanalogieën test heeft de kandidaat 20 secondes om een woordanalogie op te lossen. Deze test heeft 30 items met 5 keuzes.

Innovatief in deze serie zijn de korte termijn geheugen testen. Deze zijn beschikbaar in twee varianten.
Een Memory test waarbij de kandidaat 8 kaarten moet onthouden die volgens een vastgesteld tijdsprofiel worden omgedraaid. De kandidaat moet vervolgens uit 24 kaarten de kaarten kiezen die kort daarvoor werden getoond. Dit experiment wordt drie maal herhaald, waarbij de kaarten steeds sneller worden omgedraaid.
Een Doolhoven (of mazes) test. Dit is een zeer pittige test. Hierbij moet de kandidaat 3 doolhoven oplossen en de karakteristieken van de doolhoven onthouden. Ieder doolhof wordt 30 secondes getoond. Daarna volgt een pauze van 1 minuut. Vervolgens moet de kandidaat 9 vragen over de doolhoven beantwoorden. Per vraag krijgt de kandidaat exact 20 secondes de tijd.

Naast geheugen en cijferreeksen bevat de Series I ook een test voor het uitvoeren van berekeningen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Deze dynamisch rekenentest genereert 24 unieke, maar qua moeilijkheidsgraad gelijke, sommen voor de kandidaat. Deze worden in oplopende moeilijkheidsgraad aan de kandidaat gepresenteerd. Doordat de sommen dynamisch worden gegenereerd is afkijken minder een issue. Daarnaast is de test – hertest betrouwbaarheid van de test beter. Omdat de sommen qua moeilijkheidsgraad gelijk blijven is vergelijken van de resultaten binnen uw kandidatengroep geen probleem.

PVS

De PVS (Personal Values Scale) is een instrument waarmee U inzicht krijgt in de persoonlijke waarden van de kandidaat. De test is van oorsprong Engelstalig, maar is ook in het Nederlands beschikbaar. De test is ipsatief en heeft 42 items. Afnameduur is rond de 10 minuten.

De PVS rapporteer over de volgende schalen, waarbij de hoogst scorende schalen het meest dominant zijn.

– Zelfgerichte waarden
– Stimulerende waarden
– Prestatiegerichtheid
– Hedonistische waarden
– Veiligheid

De schalen worden toegelicht in het test rapport. Meer informatie over de test en achtergronden kunt U in de test catalogus raadplegen in ons ITR systeem.

Deze test kent U wellicht van onze site freetests waar deze al geruime tijd beschikbaar is. U kunt op deze site gemakkelijk kennismaken met deze test.

SVS

De SVS (Social Values Scale) is een instrument waarmee U inzicht krijgt in de sociale of omgangswaarden van de kandidaat. Deze test is (net als de PVS) van oorsprong Engelstalig, maar is ook in het Nederlands beschikbaar. De test is ipsatief en heeft 42 items. Afnameduur is rond de 10 minuten.

De SVS rapporteer over de volgende schalen, waarbij de hoogst scorende schalen het meest dominant zijn.

– Hulp zoeken
– Conformisme
– Status
– Ondersteuning geven
– Onafhankelijkheid
– Leiden

De schalen worden toegelicht in het test rapport. Meer informatie over de test en achtergronden kunt U in de test catalogus raadplegen in ons ITR systeem.

Deze test kent U wellicht van onze site freetests waar deze al geruime tijd beschikbaar is. U kunt op deze site gemakkelijk kennismaken met deze test.

PCS

De PCS (Problem Coping Style) bepaalt hoe uw kandidaat omgaat met problemen in privé of werksituaties. Deze test is van oorsprong Engelstalig, maar is ook in het Nederlands beschikbaar. De test heeft 30 items met 4 item categorieën. Afnameduur is rond de 10 minuten. De PCS rapporteer over de volgende schalen, waarbij de hoogst scorende schalen de manier is waarop de kandidaat bij voorkeur met problemen omgaat.

– Active problem resolution
– Distract from or avoid the problem
– Find support
– Express emotion
– Comforting behaviour

De schalen worden toegelicht in het test rapport. Meer informatie over de test en achtergronden kunt U in de test catalogus raadplegen in ons ITR systeem.

Deze test kent U wellicht van onze site freetests waar deze al geruime tijd beschikbaar is. U kunt op deze site gemakkelijk kennismaken met deze test.